header  

Penzi�n Hung�ria je situovan� 1 km od jaskynn�ho k�pela v k�pelnom mestecku Miskolctapolca. Pon�ka v�m ubytovanie v izb�ch s k�pelnou, re�taur�ciu, squashov� kurt a bezplatn� Wi-Fi pripojenie na internet. V�etky jednoducho zariaden� izby v penzi�ne s� vybaven� dreven�m n�bytkom a maj� k�blov� TV a chladnicku. Ka�d� r�no si m��ete pochutit na ranajk�ch v ovej re�taur�cii, kde si na obed a veceru vyberiete z ponuky jed�l tradicnej madarskej kuchyne a pizze. Na mieste je k dispoz�cii bezplatn� s�kromn� parkovisko a k vodop�du Lillaf�red sa autom odveziete za 20 min�t. Pocet ubytovac�ch jednotiek: 23

Adresa:
3519 Miskolc-Tapolca, Csabai Street 7.
Telef�nne c�slo/Fax:
+36 46 432 884
Email: hungariapanzio@gmail.com

book

Vybavenie Hungaria Pension
V�eobecn�
Nefajciarske izby, Rodinn� izby, K�renie, V�etky verejn� a s�kromn� priestory nefajciarske, Vyhraden�
Slu�by
Recepcia s nepretr�itou prev�dzkou , Kadern�cto / kozmetika
Jedlo a n�poje
� la carte re�taur�cia
Aktivity
Sol�rium, Mas�e, Detsk� ihrisko, Squash
Exteri�r
Z�hrada
Internet
Bezplatne! Wi-Fi pripojenie na internet je k dispoz�cii v celom a je bezplatn�.
Parkovanie
Bezplatne! Bezplatn� s�kromn� parkovisko je k dispoz�cii na mieste (rezerv�cia nie je potrebn�).

V�eobecn� podmienky Hungaria Pension
Registr�cia
od 13:00
Odhl�senie
do 11:00
Storno / Platba vopred
Storno podmienky a podmienky platby vopred sa l�ia podla typu izby. Pros�m, vyplnte term�n v�ho pobytu a skontrolujte si storno podmienky va�ej vybranej izby.
Deti a pr�stelky
Bezplatne! Maxim�lne dve deti od 0 do 4 rokov pri pou�it� existuj�cich postel�: bez poplatku
Bezplatne! Maxim�lne dve deti od 0 do 4 rokov na detskej postielke: bez poplatku Jedno dieta od 4 do 12 rokov na pr�stelke: 6,25 EUR za noc a osobu. Maxim�lny pocet detsk�ch postielok v izbe: 2 Maxim�lny pocet pr�steliek v izbe: 1 Ak�kolvek pr�stelky alebo detsk� postielky s� na vy�iadanie a musia byt potvrden�. Poplatky za doplnkov� slu�by nie s� automaticky zapoc�tan� do celkovej ceny a je potrebn� zaplatit ich zvl�t priamo v.
Dom�ce zvierat�

Bezplatne! Dom�ce zvierat� s� povolen� na po�iadanie. Nebud� sa za ne �ctovat �iadne poplatky.
Akceptovan� kreditn� karty
Visa, Euro/Mastercard
si vyhradzuje pr�vo na predbe�n� autoriz�ciu kreditnej karty pred va�im pr�chodom.

BOOK ONLINE NOW

Please choose: Room only Half-board (breakfast + dinner) Breakfast
Your name:
Phone number:
Home address:
E-mail address:
Number of guests:
Adults out of it (above 14-year-old):
Child out of it (between 4-14-year-old):
Baby out of it (between 0-4-year-old):
Date: Date of Arrival
Date of Departure
Type of room:
Additional comments/requests: